شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۸ - December 14 2019
کانون های بحرانی در حال افزایش است رئیس سازمان جنگلها:

کانون های بحرانی در حال افزایش است

عجب شیر ما - رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری گفت: بیش از 7،7 میلیون هکتار کانون بحرانی بیابان زا در کشور وجود دارد که با توجه به خشکسالی های چند سال اخیر این کانون های بحرانی در حال افزایش است.
سیاست تامین اجتماعی راه اندازی مراکز درمانی در مناطق محروم است

سیاست تامین اجتماعی راه اندازی مراکز درمانی در مناطق محروم است

عجب شیر ما - مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت: همه مراکز درمانی که در دو سال اخیر راه اندازی کرده ایم در مناطق محروم بوده و این سیاست تامین اجتماعی است.