سه‌شنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۰ - December 07 2021
کد خبر: ۸۱۸۴
تاریخ انتشار: ۲۱ مهر ۱۴۰۰ - ۱۳:۲۱
عضو هیئت رئیسه مجلس:
عجب شیر پرس - عضو هیئت‌رئیسه مجلس گفت: ایران برای حفظ ثباتدر منطقههزینه‌هایزیادی متحمل شده و اجازه تعدی به منافع ملی و امنیت خود را نمی‌دهد.

به گزارش عجب شیر پرس به نقل از تسنیم، روح‌اللهمتفکر آزاد بابیاناینکه سیاست خارجی ایران با کشورهای همسایه بر پایه دوستی و برادرانه است، اظهار داشت: دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران با کشورهای همسایه که قرابت‌های فرهنگی، زبانی و دینی مشترکی دارد، صلح، امنیتو رفتارمسالمت‌آمیزبر پایه عقلانیت و اقتدار است ولی این دوستی برادرانه باید دوسویه و با پایبندی طرفین باشد.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس بابیاناینکه موضعایران با آذربایجان رابطه برادری توأم با عقلانیت است،خاطرنشان کرد: ایران برای حفظ ثباتدر منطقههزینه‌هایزیادی متحمل شده و برای توسعه همکاری‌هایهمه‌جانبهبا کشورهای همسایه التزام عملی دارد بنابراین اولویت دیپلماسی ایران در سیاست خارجی، دفاع از منافع ملی ایران درحوزه‌هایاقتصادی و سیاسی است و منافع ملی ایرانغیر‌قابلمعامله است.‌

متفکر آزادافزود: میدان‌دادن به اسرائیل برای ماقابلتحملنبوده و نشانه برادری نیست و اگر همسایهماتحت‌تأثیرالقائات دشمن متخاصم ایران قرار گیرد وبه‌ واسطهاین موضوع اگر تعدادهمسایه‌هایما کم شود و یا نقشه جغرافیایی وژئوپلیتیکیکشورهای همسایه مورد مهندسی قرار بگیرد،برای کشور قدرتمندی مثل ایران غیرقابل تحمل بوده چراکه منافع ملی ایراندرخطراست.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس‌ افزود:جمهوری اسلامی ایران اجازه نخواهد داد منافع ملی و اقتصادی ایران با محدود‌شدن مسیرهای مواصلاتی صادراتی وکریدورهای مهم ایران به اروپا و روسیه تغییر و یاکانالیزه شود. بهمردم عزیز ایران اطمینانمی‌دهیم، اجازه نخواهیم داداقتصاد و تجارتکشور مادرتلاطم‌هایسیاسی بازیگران فرامنطقه‌ایدچار صدمهشود.

وی با اشاره بهموضع اقتدار ایران در قبال تحولاتمنطقه‌ایگفت: دیپلماسی قدرتمند و رویکرد توأم با عقلانیت ایران اسلامی در قبالتوطئه‌هایخصمانه دشمنان ستودنی است‌.


نظرات شما
نام:
ایمیل:
* نظر: