پنجشنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۱ - December 08 2022
کد خبر: ۲۵۰
تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۳۹۴ - ۱۶:۱۹
خلاصه اضطراب ، ترس ،نومیدی ، وحشت ، تسلیم یا دلسردی. اینها بخشی از طیف وسیع احساسات است که همزمان با نوسانات شاخص در سرمایه گذاران و دست اندر کاران بازار سرمایه به وجود می آید و ...مطلب زیر را به همه همراهان این روزهای حال نزار بازار سرمایه تقدیم می کنم.
خلاصه اضطراب ، ترس ،نومیدی ، وحشت ، تسلیم یا دلسردی. اینها بخشی از طیف وسیع احساسات است که همزمان با نوسانات شاخص در سرمایه گذاران و دست اندر کاران بازار سرمایه به وجود می آید و ...مطلب زیر را به همه همراهان این روزهای حال نزار بازار سرمایه تقدیم می کنم.
«رنگ رخسار خبر می دهد از حال درون» از نظر علوم رفتاری و روانشناسی کاملا پایه علمی دارد. عواطف از دو بعد خلقیات و احساسات تشکیل می شود. خلقیات معمولا پایدارتر است و تابع محرکهای خارجی نیست . ولی احساسات آنی و تابع محرک خارجی است. پس از درک محرک ، چهار واکنش شناختی ، شیمیایی ، عاطفی و فیزیکی در انسان ایجاد می شود و هر حالت در کنار فواید خود بر جسم و روح ، آثار مخرب نیز دارد.
در پژوهش جالبی ، آثار نوسانات شــــاخص و دورهــــای تجــاری بر احساسات سرمایه گذاران بررسی و مدلساری شده است، که حاوی یافته های جالب و در عین حال کاربردی است:
• آغاز رو به صعود شاخص معمولا با احساس فرحبخش خوش بینی همراه است. Optimism
• افزایش سریع شاخص در چند روز متوالی ، احساس هیجان را به دنبال دارد.Excitement
• چهچهه زدن و با دم گردو شکستن از نتایج صعود
در چه حالی هستید؟
 سیراب کننده شاخص است. بسیاری از رویاهای انسان دست یافتنی تر به نظر می رسد.Trill
• خوشحالی و رضایت درونی نتیجه رسیدن به اوج شاخص است. از همه چیز متشکریم : خودمان ، همسر ، شرکت ، کارگزار ، شانس و خلاصه: Euphoria
• یکی دو هفته پیاپی در نزول شاخص ، پایه های ساخته هایمان را به لرزه در می‌آورد و عصبانی می شویم. Anxiety
• دو هفته دیگر کافی است تا احساس کنیم این وضع شاخص دروغ است و شاید خوابیم و بیدار شویم به همان حال گذشته بر می‌گردیم. انکار Denial
• وقتی از دستاوردهایمان فقط اندکی باقی ماند، واهمه دست می دهد : نکند!؟ ترس Fear
• وقتی به وضع اولیه قبل از آغاز افزایش شاخص رسیدیم و همه سود را از دست دادیم نومیدی عارض می شود. Desperation
• تجربه از دست دادن بخشی از سرمایه خودمان کافی است تا وحشت به سراغمان بیایید:Panic
• تسلیم یک حالت احساسی است که وقتی بروز می کند که ببینیم کاری از دستمان بر نمی‌آید. واقعیت تلخ را می پذیریم ولی ته دلمان امیدهایی داریم: Capitulations
• یکی دو ضربه دیگر شاخص احساس دلسردی را موجب می‌شود. حتی کورسوی امید هم از بین رفته است: Despondency
• عواقب احساسات منفی کار دستمان می دهد و اگر مواظب نباشیم مرحله خطرناک افسردگی دیدار می شود:Depression
• یکی دو هفته افزایش دوباره امید را به ارمغان می آورد : Hope
• از مخمصه ای که گرفتار شده بودیم رها می شویم. احساس نجات لذت بخش تر از ختی هیجان است:Relief
• ودوباره روز از نو و روزی از نو... Optimism
اصل مهم ورود به بازی سهام را فراموش نکنیم: Pain and Gain

برچسب ها: بوررس ، تغییرات
نظرات شما
نام:
ایمیل:
* نظر: