شنبه ۰۴ تير ۱۴۰۱ - June 25 2022
کد خبر: ۹۱۶۷
تاریخ انتشار: ۲۱ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۱:۱۱
در مصاحبه اختصاصي با مديرعامل شرکت دانشکار آذر مطرح شد:
عجب شیر پرس - آب حيات بخش اساسي است، که همه جوانب فعاليت روزمره شهرها و صنايع را با پيامدهاي مستقيم سياسي، اجتماعي و اقتصادي به هم متصل ميکند. با پيش بيني انفجار جمعيت، رشد سريع شهرنشيني و تغييرات آب و هوايي، توجه به روشهاي کارآمد براي حفظ، استفاده و مديريت منابع آب، بيش از پيش احساس ميشود. همچنين مديريت طراحي، اجرا و نگهداري و استفاده از فناوريهاي نوين در هوشمندسازي شبکه آب و فاضلاب همگام با ساير صنايع از اهميت بسزايي به لحاظ بحران آب و حفظ محيط زيست برخوردار است و امري اجتناب ناپذير است. در گفت گویی با سامان فرساد، مدیرعامل شرکت دانشکار آذر، دانش آموخته کامپیوتر و مهندسی عمران، به مسئله بهره برداری و نگهداری از شبکه‌های آب و فاضلاب و روش‌های نوین در این حوزه و همچنین به مشکلات بین کارفرمایان، پیمانکاران و کارگران پرداخته ایم، که ماحصل آن تقدیم می‌گردد:

در مورد چگونگي تاسيس شرکت دانشکار آذر توضيحاتي ارائه نمائيد و زمينه فعاليت شرکت بيشتر در چه حوزه اي متمرکز است؟

پس از اتمام دروس دانشگاهي و خدمت سربازي، با توجه به علاقه بسياري که به طرحهاي عمراني داشتم، در شرکت مرتبط با اين حوزه، مشغول به کار شدم و پس از چند سال در تاريخ 1383 نسبت به تاسيس شرکت دانشکار آذر اقدام و با شرکت در مناقصههاي صنعت آب، شروع به فعاليت در زمينه توسعه، اصلاح و نگهداري شبکههاي آب و فاضلاب کردم. عمده فعاليت اين شرکت، همکاري با اداره آب و فاضلاب استان است.

 بهره برداري و نگهداري از شبکههاي آب و فاضلاب به چه شکلي صورت ميگيرد؟

بهره برداري و نگهداري شبکههاي آب و فاضلاب ساليان سال است، که به صورت پيماني انجام ميگيرد و شرکت آب و فاضلاب که متولي توسعه و اجراي شبکههاي آب و فاضلاب است، مسئوليت اين امر را طي انجام مناقصهها و در برخي از مواقع خاص خارج از مناقصه به شرکتهاي داراي شرايط که تخصص و نيروي کار و ماشين آلات و... دارند، به صورت قراردادهاي يک ساله تا سه ساله به صورت مقطوعي - حجمي واگذار مينمايد.

 با توجه به اينکه، دانش آموخته مهندسي عمران و کامپيوتر ميباشيد؛ چقدر دانش کامپيوتر به شما در پروژههاي عمراني کمک کرد؟ استفاده از فناوريهاي جديد و هوشمند در اين زمينه چقدر ميتواند موثر باشد؟

در حال حاضر، علوم کامپيوتر جز علوم اصلي و پايه است. در طرحهاي عمراني، فناوريهاي جديد و هوشمند بسيار ميتواند موثر باشد. متاسفانه به دلايل گوناگون در شهرها، از روشهاي سنتي و قديمي استفاده ميشود و پيشنهاد بنده اين است که ويديومتري شبکه (بازبيني شبکه فاضلاب و کنترل دِفرمه احتمالي خطوط) انجام شود، که باعث پيش بيني حوادث و اتفاقات ميگردد. هر چند که کارفرما در يک مقطع زماني انجام عمليات ويديومتري را طي قرارداد به پيمانکار واگذار کرد، که متاسفانه با توجه به پيش بيني اوليه رقم پايين ريالي، هيچ پيمانکاري حاضر به شرکت در مناقصه نگرديد. فناوري جديد به هيچ عنوان در زمينه نگهداري شبکههاي آب و فاضلاب وجود ندارد، صرفاً در زمينه کنترل کنتور خواني هوشمند به صورت موردي فعاليتهايي شروع شده است، که ناکام مانده است. به طور کلي نگهداري شبکههاي آب و فاضلاب به صورت دستي و مکانيکي انجام ميگيرد. همچنين کنترل فشار شبکه به صورت زونبندي انجام ميگيرد و مخازني که در سطح شهر وجود دارد، با توجه به ارتفاع آب مخزن فشار شبکه، دستگاه مانومتر و شير فلکههاي مخصوص فشار آب مناطق تنظيم ميگردد. بديهي است که در مورد فناوريهاي جديد در اين زمينه بايد بسترسازي کرد، که نظارت شبکه اعم از ترکيدگي و کنترل فشار آب و... منطقه به صورت آنلاين انجام گيرد (ارسال پيامک آلارم به سامانه مرکز نگهداري و...).

 چه ارزيابي از وضعيت ارتباط پيمانکاران با کارفرمايان داريد؟ پيمانکاران چگونه ميتوانند مطالبات مالي خود را در سريعترين زمان ممکن دريافت بکنند؟

اين وضعيت همانند ساير ارگانها و سازمانهاي تحت تاثير مسائل اقتصادي است. پيمانکاران شاغل نيز در حيطه  بهرهبرداري و نگهداري از بابت عدم پرداخت مطالبات به موقع صورت وضعيت هاي ماهانه و تورم اقتصادي افسارگسيخته باعث ضررهاي زيادي ميشوند. به عنوان نمونه، هنگام مصاحبه که به تاريخ 09/03/1401 ميباشد، اغلب پيمانکاران منطقهها تا اين تاريخ کارکرد صورت وضعيت آبان ماه سال 1400 را از محل مطالبات شان دريافت نکردهاند. هر روز شاهد ضعيف شدن بدنه شرکتهاي پيمانکاري هستيم و در نهايت هيچ پيمانکاري علاقهاي به شرکت در مناقصهها ندارد.

با توجه به سختي کار بهره برداري و نگهداري از شبکههاي آب و فاضلاب؛ وضعيت رسيدگي به کارگران را چگونه ميبينيد؟ کارفرمايان چقدر توانستهاند به تعهدات خود عمل کنند؟

با توجه به قراردادهاي في مابين معمولاً سعي بر انجام تعهدات داريم. از آنجايي که مشکلات مالي و اقتصادي گريبان گير کارفرمايان است، مثلاً در خصوص تامين لوازم مصرفي (لوله و اتصالات) و همچنين در بروزرساني تاسيسات با مشکل مواجه ميباشيم و سال به سال اين مشکلات و عدم رفع آن گريبان گير کارفرمايان است. همچنين عدم اخذ مجوز از شهرداريها که جز پرهزينهترين مسائل نگهداري شبکه است، باعث ميشود که مرمت و اصلاح شبکه که منوط به حفاري است، با سختي انجام شود. با توجه به موارد اشاره شده، کارفرمايان نميتواند به تعهدات خود به صورت کامل عمل کنند.

در مورد پروژه‌‌هاي که انجام دادهايد، توضيحاتي ارائه نماييد؟ و چه پروژههايي در دست اقدام داريد؟

بيشتر پروژههاي شرکت دانشکار آذر، در زمينه اصلاح و توسعه و نگهداري شبکههاي آب و فاضلاب در مناطق چهار گانه سطح شهر تبريز و شهر جديد سهند است. اين شرکت از سال 1383 تا سال 1399 در قالب قراردادهاي رسمي فعاليت هاي موفقي داشته است. متاسفانه با توجه به بروز مشکلات ذکر شده، نزديک به دو سال است که شرکت دانشکار آذر رغبتي براي شرکت در مناقصهها ندارد.

ارزيابيتان از وضعيت ايمني و بهداشت در شبكههاي جمع آوري فاضلاب شهري را بيان نمائيد؟ چه مسائلي در اين حوزه بايد مورد توجه و يا بازنگري قرار گيرد؟

به طور کلي براي جمع آوري و دفع فاضلاب از روشهاي مدرن استفاده ميشود. در مورد تصفيه خانه با توجه به اينکه مدول 2 در حال بهرهبرداري است، مدول يک پاسخگوي حجم فاضلاب ورودي را ندارد. همچنين مشکلات عدم پرداخت به موقع کارکردهاي ماهانه صورت وضعيت پيمانکاران که منجر به عدم پرداخت حقوق کارکنان تحت پوشش ميشود، که بايد مورد توجه و بازنگري قرار گيرد.

به تعبير شما؛ براي رسيدن به موفقيت در هر زمينهاي چه مواردي را بايد سرلوحه کار خود قرار داد؟ و وضعيت جذب نيرو توسط پيمانکاران را چگونه ميبينيد؟

تخصص و آگاهي و علم پيمانکاران و کارکنان ماهر و کارکشته تاثير مستقيم و اثرگذاري در روند اجرايي کارها دارد. متاسفانه در طول ساليان گذشته، تعدادي پرسنل از طريق کارفرمايان به پيمانکاران تحميل ميشود، که پيمانکاران نقشي در جذب و اخراج آن کارکنان ندارد. نفرات سفارشي است، که اغلب به صورت پشت ميزنشيني وارد مجموعههاي پيمانکاري ميشوند، که اين امر باعث ميشود، ظرفيت و پتانسيل کاري نسبت به نفرات موجود بهينه نباشد. به نظر بنده به جاي تحميل نيروهاي ناکارآمد، کارکناني ماهر آموزش داده شود، که براي مثال خداي ناکرده در زمانهاي بحران شبکه در سريعترين زمان ممکن، عمليات امداد حوادث به موقع انجام گيرد. در 20 سال اخير، نيروهاي کارآمد توسط پيمانکاران به صورت ادواري پرورش يافتهاند، که متاسفانه نفرات جديد در پيمانهاي جديد در عرصه اجرا توسط پيمانکاران نميتوانند جذب شوند (ممانعت کارفرما).

حرف آخر؟

متاسفانه شاهد جامعهاي هستيم، که از رونق و نشاط افتاده است و نگراني و استرس در تمامي لايههاي آن حکم فرما است. اميدواريم تمامي مسئولان کشور اين شرايط را درک کنند و مردم را از مشکلات و بحرانهاي اقتصادي نجات دهند و يا حداقل مسئولان، باعث درد روز افزون نگردند.


نظرات شما
نام:
ایمیل:
* نظر: