چهارشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۹ - August 12 2020
کد خبر: ۴۴۸۹
تاریخ انتشار: ۱۵ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۳:۳۰
عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز، موسس و رئیس هیئت مدیره شرکت دانش بنیان فرا دما بنیان با حضور در دفتر روزنامه عجب شیر به نقش شرکت های دانش بنیان در توسعه، فناوری و کارآفرینی در کشور پاسخ داد.
هم افزایی علم و ثروت مهمترین گام در توسعه اقتصاد دانش بنیانبه گزارش خبرنگار روزنامه عجب شیر، دکتر مهدی قاسمی کاکرودی هیئت علمی دانشگاه تبریز و فناور برتر استان آذربایجان شرقی در سال 98 به نقش شرکت های دانش در توسعه، فناوری، کارآفرینی در کشور پرداخته و گفت:  شرکت های دانش بنیان، به عنوان يكي از نيروهاي بسيار موثر در تحولات اقتصادي و اجتماعي به شمار مي آيـد و يك كالاي عمومي محسوب مي گردد؛ وی افزود: می توان دانش را بدون كـاهش و اسـتهلاك با ديگران به مشاركت گذاشت.
عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز تصریح کرد: اقتصاد دانش بنیان نیز به عنوان آخرین مرحله توسعه در بازسازی اقتصاد جهانی شناخته شده و افزود: در نوآوری‌های تکنولوژیکی و نیاز رقابتی جهانی برای نوآوری با محصولات و فرآیندهای جدیدی که از جامعه تحقیق توسعه می‌یابد، مشخص شده‌است.
وی ادامه داد: دانش‌بنیان به روش تولیدی گفته می‌شود که در آن از دانش برای ایجاد ارزش افزوده محسوس یا غیرمحسوس استفاده می‌شود،وی با بیان این که کارشناسان بر این باورند که سرمایه‌‌های اقتصادی کشورمان تنها محدود به منابع زیرزمینی مانند نفت نیست اظهار کرد: نیروی انسانی سرمایه اصلی به حساب می‌آید و در واقع اصول اصلی اقتصاد دانش‌بنیان بر نیروی انسانی خلاق و متخصص استوار شده است.
فناور برتر استان ابراز داشت: کشور ما با در اختیار داشتن جمعیت جوان و پتانسیل های بالا در زمینه‌های فناوری، چند سالی است با هدایت رهبر معظم انقلاب به سوی پیاده‌ سازی این مدل از اقتصاد رهنمون شده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: اقتصاد دانش‌بنیان اقتصادی است که براساس تولید، توزیع و کاربرد دانش و اطلاعات شکل گرفته، سرمایه‌گذاری در دانش و صنایع دانش پایه شکل می‌گیرد و نقش علم و فناوری در آن بسیار زیاد است.
وی با اشاره به قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری ها و اختراعات که در راستای اجرای اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1389به تصویب رسید افزود: شرکت ها و مؤسسات دانش‌بنیان را شرکت یا مؤسسه‌ای خصوصی یا تعاونی تلقی کرده که به منظور هم‌افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش‌محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادی و تجاری‌سازی نتایج تحقیق و توسعه (شامل طراحی و تولید کالا و خدمات) در حوزه فناوری های برتر و با ارزش افزوده فراوان تشکیل می‌شود، مهمترین گام در توسعه اقتصاد دانش بنیان در کشور را فراهم ساخته است.
استاد گروه مهندسی مواد دانشگاه تبریز گفت: تغییرات سریع علم و فناوری، جهان را وارد عصر جدیدی کرده است که یکی از مشخصه های بارز آن توسعة کارآفرینی فناورانه است که فرایندهای تولید، توزیع و مصرف را دگرگون کرده و ساختارهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را دست خوش تغییرات بنیادین کرده است.
وی بیان کرد: مجموعه ای از اقدامات انجام گرفته در طول سه دهة گذشته مانند »ایجاد سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران«، »ایجاد صندوقهای متعدد برای توسعة فناوری در کشور«، »تدوین سند چشمانداز«، »بازنگری اصل 44 قانون اساسی با هدف تقویت بخش خصوصی«، »توجه به موضوع کارآفرینی و اقتصاد دانش بنیان در برنامه های توسعة سوم، چهارم و پنجم«، »ایجاد پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد« و »تأسیس صندوق نوآوری و شکوفایی« برای حمایت از کارآفرینان و شرکتهای دانش بنیان به عنوان تحقق یکی از اهداف برنامه های توسعه صورت گرفته است.
دکتر قاسمی با عنوان این موضوع که استقبال سیاست گذاران از اتخاذ رویکرد جدید به کارآفرینی یعنی کارآفرینی فناورانه در برنامة توسعة پنجم نشان دهندة اهمیت توسعة کارآفرینی فناورانه و نقش بی بدیل آن در توسعة فناوری، اقتصادی، ایجاد اشتغال، ثروت و رفاه در جامعه است اظهار کرد و گفت: خروجی این نوع کارآفرینی فناورانه عبارت است از: نوآوری محصول (کال، خدمت و هر دو)  و نوآوری فرآیند. وی مهمترین عوامل مؤثر بر کارآفرینی فناورانه را این چنین برشمرده و افزود: دولت، دانشگاه، سرمایه، زیرساخت، بازار/ مشتریان، مشاوران و کارآفرین فناور.
دکتر قاسمی فناور برتر استان آذربایجان شرقی با تاکید بر این که متخصصین دانشگاهی به عنوان مهمترین عامل موثر بر این کارآفرینی نقش مهم و حیاتی را ایفا می کنند گفت: ضروری است دانشگاهها بر این اساس با انتخاب مدل های درست نقش جدید خود را در توسعه فعالیتهای فناورانه بازتعریف نمایند.  

نظرات شما
نام:
ایمیل:
* نظر: