پنجشنبه ۲۷ تير ۱۳۹۸ - July 18 2019
کد خبر: ۳۵
تاریخ انتشار: ۲۲ مهر ۱۳۹۴ - ۱۰:۵۹
مهندس يوسف غفارزاده مجري طرح احياي و تعادل بخشي آبهاي زير زميني:
آبهاي زيرزميني يكي از منابع مهم شرب و كشاورزي در دنيا به شمار مي رود. در اثر استحصال بيش از حد اين منابع و خشكسالي هادرسال هاي اخير ميزان سطح اين منابع، افت قابل توجهي داشته است. با توجه به محدوديت منابع آبي و خطر بحران آب در ايران و اينكه سالانه مقدار زيادي از ذخاير منابع آبي كشور به دليل برداشت بيش از حد كاهش يافته و منجر به بحراني شدن دشت ها و در نتيجه ايجاد بيلان منفي مي شود، يافتن راههايي براي پيش بيني مقدار سطح آب قبل از حفر چاهها ضروري است، و وجود برخي مشکلات و نابساماني هاي اقتصادي سؤالات بدون جواب متعددي را در اذهان عمومي ايجاد مي کند که پاسخ هاي مناسب و منطقي کارشناسان و متخصين امر را مي طلبد به همين منظور و براي کنار زدن پرده ابهام در اين زمينه مصاحبه اي را با مهندس يوسف غفارزاده مجري طرح احياي و تعادل بخشي آبهاي زير زميني ترتيب داديم که ماحصل آن به قرار زير است. ...
س: لطفاً خودتان را براي خوانندگان نشريه معرفي بفرمايد؟خروج از بحران آب هماهنگي و همکاري منسجم بين مردم و دولت را مي طلبد
ج: بنده يوسف غفارزاده متولد 1343 شهرستان ميانه، فوق ليسانس عمران مهندسي آب، مجري طرح احياي و تعادل بخشي آبهاي زير زميني، خدمتگذاري 22 سال در صنعت آب، در مديريت امور آب شهرستان هاي بستان آباد و ميانه، مجري طرح قزقلعه سي و شبکه پاياب خداآفرين، مجري طرح سد و شبکه آيدوغموش را در کارنامه خدمت رساني به مردم شريف استان آذربايجان شرقي دارم.
س: آبهاي زيرزميني در استان آذربايجان شرقي به لحاظ کمي و کيفي در چه وضعيتي قرار دارند:
ج: با عنايت به ميانگين بارش سالانه استان که 300 ميلي متر مي باشد واين در حالي است که  متوسط بارش در دنيا 840 ميلي متر بوده و سهم استان آذربايجان شرقي حدود 36 درصد ميانگين جهاني مي باشد.
تغيير اقليم و رشد بي رويه جمعيت و افزايش مصارف موجب برداشت هاي بي رويه از منابع آبي زير زميني و سطحي شده که اين عامل نيز  باعث افت شديد سطح آب در سفره هاي آب زيرزميني و در نهايت بروز معضل کسري مخازن در اکثر آبخوان هاي استان گرديده است.
با عنايت به موضوع عقب نشيني آب زيرزميني در اثر برداشت هاي بي رويه و در نتيجه جايگزيني آبهاي شور با آبهاي شيرين باعث پايين آمدن کيفيت منابع آبي شده است. اين پديده  در دشتهاي واقع در حاشيه درياچه اروميه مخصوصاً دشت شيرامين و تسوج مشهودترمي باشد.
س: اعتبارات تعادل بخشي سال جاري نسبت به سال هاي قبل استان در چه وضعيتي قراردارد؟
ج: در سال جاري از محل قانون بودجه براي طرح تعادل بخشي مبلغ 118657 ميليون ريال مصوب شده است و همچنين از محل ستاد احياء درياچه اروميه مبلغ 72300 ميليون ريال براي طرح تعادل بخشي و احياء مصوب شده است. اين رقم در سال گذشته 6000  ميليون ريال بوده است .
س: چه پروژه هايي که در قالب طرح احياء و تعادل بخشي منابع آب زيرزميني در استان در حال اجرا مي باشند؟
ج: در راستاي رفع معضل کم آبي و بحران آب، وزارت نيرو در اجراي وظايف ذاتي و درک شرايط بحراني و نيز با دريافت بارقه هاي همراهي کشاورزان و بهره برداران، تدوين طرح احياء و تعادل بخشي آبهاي زيرزميني را در دستور کار خود قرار داده و پروژه هاي 15 گانه طرح احيا و تعادل بخشي را در پانزدهمين جلسه شوراي عالي آب به تصويب رساند و اجراي آنها را عملياتي نموده است.
از پروژه هاي طرح مذکور :1- استقرار اکيپ هاي گشت و بازرسي 2- برقدار نمودن چاهها 3- نصب کنتورهاي هوشمند آب و برق 4- ساماندهي شرکتهاي حفاري و نصب GPS  بر روي دستگاههاي حفاري 5- اطلاع رساني و فرهنگ سازي 6- پهنه بندي بررسي مخاطرات ناشي از فرونشست زمين 7-  مطالعه تعيين حداکثر عمق کف شکني چاهها 8- تقويت آبخوان از طريق تغذيه مصنوعي 9- خريد چاههاي کم بازده کشاورزي 10- استقرار بازارهاي محلي آب   11- استقرار سيستم مديريت يکپارچه منابع  اب زيرزميني 12- ايجاد سيستم اطلاعات جغرافيايي( GIS)درحفاظت و بهره‌برداري ازمنابع آب زيرزميني 13-شناسايي،پايش و تعيين حريم كيفي  منابع آب زيرزميني 14-جايگزيني پساب با چاه‌هاي كشاورزي 15-تشكيل تشكلهاي آب‌بران بمنظور حفظ و حراست و بهره‌برداري از منابع آب
س: براي مقابله با برداشت هاي غير اصولي از آبهاي زيرزميني چه اقداماتي صورت گرفته است؟
ج: با توجه به اينکه چاههاي در حال بهره برداري به دو دسته مجاز و غير مجاز تقسيم مي شوند، نوع تخلف در هر کدام نيز بسته به نوع منبع متفاوت مي باشد. با توجه به اينکه حفر و بهره برداري از چاه غيرمجاز به هر شکل ممکن امري غيرقانوني محسوب مي شود لذا ضمن شناسايي چاه هاي غير مجاز موجود و يا در حال حفر نسبت به ارائه اخطاريه و معرفي متخلفين به مراجع قضايي در جهت انسداد چاه ها اقدام شده است.
در مورد چاههاي مجاز تخلفاتي چون تغيير منصوبات، تغيير کاربري، آبفروشي و اضافه برداشـــت مي باشــند بدين منــظور ضمن شناسايي مالکين چاههاي داراي تخلف علاوه بر معرفي متخلفين به مراجع قضايي نسبت به تقليل منصوبات آنها اقدام شده است . البته علاوه بر اين اقدامات با نصب کنتورهاي هوشمند از برداشت بي رويه و اضافه برداشت چاهها جلوگيري به عمل مي آيد.
س: کدام شهر هاي استان بيشتر با چالش آبهاي زيرزميني مواجه هستند؟
ج: در اکثر دشتهاي مطالعاتي استان متاسفانه کسري مخزن وجود دارد که بحراني ترين آن دشت شبستر – صوفيان و مرند و تسوج
مي باشد.
س: براي مديريت معضل بحران آب در استان چه راهکارهايي در نظر گرفته شده است؟
ج: اجراي کل پروژه هاي 15 گانه طرح احيا و تعادل بخشي مصوب شده توسط شوراي عالي آب با راهبري شوراي حفاظت منابع آب استان و شهرستان ها يكي از راهكارهاي اصلي و مبنا جهت كاهش معضل كم آبي و خروج از بحران مي باشد . كه اين امر نيز بدون هماهنگي و همسويي تمام ارگانها ي دخيل استان در اين زمينه  محقق نخواهد شد.
س: از مردم و ساير ارگان ها چه انتظاري داريد؟
ج: نظر به اينکه خروج از بحران آب هماهنگي و همکاري منسجم بين مردم و دولت را مي طلبد در نتيجه اولين قدم اطلاع رساني و فرهنگ سازي بين عموم مردم و مسئولين نسبت به وضعيت موجود و عواقب ناشي از برداشت بي رويه آب توسط رسانه هاي عمومي مي باشد که اين اطلاع رساني با همکاري ارگان هاي دخيل در بحث آب  مفيدتر خواهد بود. از طرفي مراجع قضايي و انتظامي  نيز بايستي در جهت صدور دستورات قضايي نسبت به  برخورد و جلوگيري از تخلفات موجود در کمترين زمان ممکن همکاريهاي لازم را داشته باشد.

نظرات شما
نام:
ایمیل:
* نظر: