دوشنبه ۰۴ تير ۱۴۰۳ - June 24 2024
کد خبر: ۲۸۲۹
تاریخ انتشار: ۰۵ فروردين ۱۳۹۷ - ۰۹:۳۹
از آنجا که هر جامعه فرهنگ ويژه خود را دارد، ضرورتا توسعه نيز بايد براساس آن ويژگي ها استوار باشد و تحقق يابد.
از آنجا که هر جامعه فرهنگ ويژه خود را دارد، ضرورتا توسعه نيز بايد براساس آن ويژگي ها استوار باشد و تحقق يابد. واقعيت اين است که توسعه اقتصادي و فرهنگي به آموزش و از آنجا که هر جامعه فرهنگ ويژه خود را دارد، ضرورتا توسعه نيز بايد براساس آن ويژگي ها استوار باشد و تحقق يابد.
واقعيت اين است که توسعه اقتصادي و فرهنگي به آموزش و آگاه سازي و آماده کردن افکار عمومي براي بهره برداري از امکانات مادي و معنوي نياز دارد. فرهنگ ملی هر سرزمينی دارای خصوصيات و ويژگی های خاص آن سرزمين است که تحت عناصر تاريخی، جغرافيايی، مذهبی، عقيدتی و همه آن خصوصياتی که رنگ و بوی خاصی دارد و به آن ملت هويتی متفاوت از ديگران می دهد، شکل می يابد.
فرهنگ ملی از پايه های استقلال ملی است و بر مردم آن جامعه است که از فرهنگ خود همانند سرزمين خود دفاع می کند. هيچ الگوی توسعه وارداتی را نمی توان به کار برد، مگر آن که با ويژگی های محلی، منطقه ای و ملی هماهنگی داشته باشد و اساسا نمی توان هيچ الگويی را تحميل کرد
 توسعه واقعی بدون توجه به بعد فرهنگی ملی تحقق نخواهد يافت.

جعفر شکوریان
نظرات شما
نام:
ایمیل:
* نظر: