جمعه ۲۵ خرداد ۱۴۰۳ - June 14 2024
کد خبر: ۱۲۵۲۲
تاریخ انتشار: ۰۷ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۲:۱۲
عجب شیر پرس - سالها پيش مرحوم گل آقا درستون طنزدو کلمه حرف حساب معروفش ضمن سرودن شعري فارسي- عربي که يکي ازمصراع هايش «پرتني في چاله يوما واژگوني» بود ومعني اش اين بود که روزي در يکي از چاله هاي تهران بزرگ پرت و ناگهان واژگون شدم،هم از شهرداري تهران انتقادکرد وهم نشان داد که چه استعدادي درسرودن شعر به زبان عربي با حروف ممنوعه «گژپچ «دارد.
شايد مرحوم گل آقا اگرزنده بودوامروزگذرش به تبريزمي افتاد هم احتمالا دراين مصراع تجديد نظر ميکرد وشعري به زبان ترکي براي چاله چوله هاي خيابان هاي تبريزمي سرود، هفته گذشته سالروز قيام تاريخي مردم تبريزعليه حکومت پهلوي در 29بهمن56 بودو آن طورکه در رسانه ها آمده بود،ظاهرا شهرداري شهراولين ها پروژه اي براي افتتاح در اين ايام نداشت که اگرراوي اش درست باشد، بسيارمايه تاسف است. اي کاش حداقل براي دلخوش کردن مردم هم که بود، دستي به بلوار29بهمن تبريزدر اين مناسبت تاريخي مي کشيدند که در ورودي شهر قرار گرفته و آسفالتش مثل جگرزليخا پاره پاره شده است، بدبخت مسافراني که قراراست تا کمتر از يک ماه ديگرشبانه ازاين مسير وارد تبريزشوند، حتي خود همشهريان تبريزي هم براي آن که در اين چاله چوله ها نيفتند ،مجبورند اداي رانندگان «لايي کش»  را دربياورند،که اين لايي کشيدن به خصوص درساعت هاي اوليه صبح بسيارزيادوخطرناک است.اين وضع فقط به بلوار 29بهمن ختم نمي شودبلکه ازپل شهيد باکري و سه راهي ولي عصر تا پل کابلي وضع برهمين روال است.خط اتوبوس ميدان بسيج – راه آهن در اين محدوده جولانگاه خودروهاي سواري است که با سو استفاده از نبود دوربين ثبت تخلفات وارد مسير اتوبوس هاي تندرو مي شوند و ابايي از اعمال قانون ندارند. القصه روي سخن اين نوشته با جناب شهردارمحترم است که برادربزرگوار! اين خيابان به عنوان يکي از خيابان هاي اصلي شهرآبروي تبريزاست و نيازبه عنايت ويژه شهرداري دارد، قلم فرسايي در مورد ساير مبادي و خروجي ها بماند براي فرصتي ديگر.


نظرات شما
نام:
ایمیل:
* نظر: