جمعه ۱۰ آذر ۱۴۰۲ - December 01 2023
کد خبر: ۱۲۲۱۱
تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۴۰۲ - ۱۳:۰۱
عجب شیر پرس - عشق و علاقه به آب و خاک مرز نمي شناسد، اغلب افرادي که در راه خدمت به شهر و ميهن خود گام برميدارند، صاحب چنين خصلت نيکويي هستند، مهندس باشي يا استاد دانشگاه فرقي ندارد، هدف مقدس است، حضور حميد سرمدي عضو ششمين دوره شوراي اسلامي عجب شير شايد از همين قاعده پيروي کند، جوان تحصيل کرده و نخبه اي که در شهري در کنار درياچه اروميه هم به عنوان مدرس دانشگاه‌ها‎‌ي آزاد و پيام نور به تدريس مشغول است و هم عضو شوراي شهر عجب شير است. او دانش آموخته دکتراي علوم سياسي از واحد علوم تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي تهران است و در حوزه علوم سياسي و روابط بين الملل کتابها و مقالات متعددي از وي به زيور طبع آراسته شده است. او بارها به کشورهاي ديگر براي سخنراني و ارايه مقاله رفته و بدون شک مشاهده پيشرفت بعضي از آنها او را به تفکر درباره جايگاه شهر و کشور خودش واداشته تا جايي که علي رغم ميل باطني اش باز هم در دور ه ششم ،کانديداي عضويت در شوراي شهر شود. شايد در ايران خيلي او را نشناسند اما سوابق تحقيقي و علمي او ان قدر هست که بارها از او براي مهاجرت وتدريس در کشورهاي مختلف دعوت شده اما او ترجيح مي دهد در ايراني که وجودش خونبهاي هزاران شهيد است بماند. دکتر سرمدي پيش از اين يک بار هم عضويت در شوراي شهر عجب شير را تجربه کرده و حسب تجربه و زمينه تحصيلي اش هر فرصتي که در اين مصاحبه پيدا کرد از نقش و مشارکت مردم در اداره امور شهر و ضرورت دوري آنها از انفعال و مطالبه‌گري سخن گفت، آنچه ميخوانيد ماحصل اين گفتگوست.
انگيزه جنابعالي براي عضويت در شوراي شهر عجب شير چه بوده است؟
 من يک دوره عضو شوراي شهر عجب شير شدم بعد منصرف شدم که مطلقا به اين جور مسائل ورود نکنم اما وجود يک سري مسائل و ضعف‌ها در مديريت شهري و تجربيات دوره 4 ساله قبلي به علاوه تجربيات  علمي و تجربي و توصيه دوستان و همفکران مبني بر حضور در پارلمان محلي ، در انتخابات ششمين دوره شوراي شهر عجب شير شرکت کردم و در اين مسير هر چند با ناملايمات زيادي از بدو ثبت نام تا امروز برخورد کردم چرا که نه شرايط انتخابات و نه شرايط رقابت برايم  فراهم نبود ولي در نهايت امروز در خدمت مردم عجب شير که يدک موضوعات فرهنگي را به دوش ميکشند ، هستم و هرچه از دستم برآيد، صادقانه در خدمتشان هستم.

با توجه به سوابق تحصيلي جنابعالي، شوراي شهر عجب شير ازچه روشهايي مي تواند براي افزايش مشارکت شهروندان، گروه هاي مرجع ، تشکلهاي مردم نها د در مديريت شهري استفاده نمايد؟
 اولين زمينه در امر مشارکت اين است که دستگاههاي متولي بايد زمينه مشارکت مردم را در انتخابات فراهم نمايند و شهرداري و شوراي شهر هم از اين قاعده مستثني نيستند تا زمينه را براي مشارکت هرچه بيشتر مردم فراهم نمايند. اطلاع رساني دقيق از مسائل و مشکلات شهرستان  مثلا در خصوص تملک اراضي و مسير گشايي خيلي مهم است، ما هر وقت اين موضوعات را با مردم مطرح کرده ايم نتيجه گرفته‌ايم منتهي لازمه اش اين است که ارتباط با مردم تنگاتنگ و زياد باشد، چرا که مسائل و مشکلات شهرستان راحتتر حل مي شود.  در نهايت در هر سيستم که مردم منفعل باشند، خود مردم و مجموعه مديريت شهر متضرر خواهند شد، من درخواستم از مردم عجب شير اين است که حس مطالبه‌گري خود را تداوم ببخشند و حقشان را بخواهند و مسئولان هم بايد هميشه به آنها پاسخگو باشند.

به نظر جنابعالي براي رهايي از درآمدهاي ماده 100در شهرداريها که نوعي فرهنگ سازي براي ساخت وسازهاي غير قانوني است چه ميتوان کرد؟
 اين موضوع دو جنبه دارد،  يک جنبهاش مسائل فني ، اصول ساختماني ، بهداشتي و شهرسازي است ، به اين معنا که ساختماني که احداث ميشود از جنبه سيما منظر شهري ،عمراني و استقامت بايد استانداردهايي داشته باشد که ارگان متولي اش شهرداري و نظام مهندسي است. اما جنبه دوم اين موضوع که در شهرداريها حاکم است بيمههاي تامين اجتماعي است که پول گزافي ميگيرند اما خروجي لازم را ندارند بنابراين مردم به سمت ماده 100 سوق پيدا ميکند تا از اين بوروکراسي اداري وهزينه هاي سرسام آور خارج شوند،  کليه شوراهاي شهر  هم به اين موضوع اعتراض دارند که رکود و ساخت و ساز و بحران مسکن را به نوعي تشديد ميکند،  مردم اين طور فکر ميکنند که اگر با رعايت اصول فني و عمراني اين پول را از طريق ماده 100 به شهرداريها بدهند، بهتر است. به همين خاطر هم شهرداري‌ها و هم نظام مهندسي بايد  اشل هاي  بازرسي و نظارتي خود را به حد کافي اعمال نمايند تا فجايع انساني مثل زلزلههايي که  در گذشته  رخ داده به مردم آسيب نزند. درآمد حق بيمه اي که تامين اجتماعي از ساخت و سازها ميگيرد براي مردم اما و اگرهاي زيادي دارد و اين مردم را از ساخت و سازهاي مجاز به سمت ماده 100 سوق ميدهد واضح است که ماده 100 يکي از منابع درآمدي کل شهرداري ها در کشور محسوب ميشود،  شهرداري‌ها علاقه ندارند به اين راحتي از اين درآمد دست بکشند. در عجب شير خوشبختانه مرّ قانون خوب رعايت ميشود ولي در شهرهاي همجوار اين طور نيست، آن طور که من و برخي دوستان با شوراهاي شهرهاي ديگر صحبت کردهايم، ميبينيم که حيطه ماده 100 را در آن شهرها خيلي وسيع کردهاند.

به نظر شما مهم ترين سرمايه يک شهر چيست؟
 مهم ترين سرمايه يک شهر مردم و اعتماد بين آنها و مسئولان است،  اگر اين قاعده حاکم باشد تمامي بسترها براي توسعه يک شهر فراهم است منتهي يک سيستم وقتي موفق ميشود که مردم با او همدل و همسو باشند. ما ميبينيم که امروز با عملکرد خوب شورا و شهرداري مثبت نگري نسبت به امور شهري اتفاق افتاده است شايد شرايط اقتصادي موجود به مردم اين اجازه را نميدهد ولي اين را ميدانيم که اگر مردم وضعيت اقتصادي شان اجازه دهد هر لحظه ميآيند و دست همکاري به سمت شورا و شهرداري دراز ميکنند اين مشارکت لازمهاش اين است که مردم خروجي فعاليت‌هاي شورا و شهرداري را ببينند.

به نظر شما چالش هاي اصلي شورا و شهرداري عجب شير چيست؟
 يکي از چالشهاي عمده در شهرداري و شوراي عجب شير، مثل تمام کشور بحثهاي مالي است، خوشبختانه الان در شهرداري و شوراي عجب شير برخلاف گذشته که به دليل محدوديتهايي که در حمايتهاي دولت وجود داشته، الحمدالله مشکل مالي نداريم و اين وضع به نوعي حل شده است. حدود ده پانزده سال قبل پرداخت حقوق کارکنان با تاخير  هفت هشت ماهه  انجام ميشد. الان وضعيت بهتر است منتهي پيشبرد مسائل شورا و شهرداري لازمه اش اين است که مطابق اصول قانون اساسي، افرادي که وظايف قانوني دارند به آنها کمک کنند، انصافاً آقاي قادري (فرماندار) در مسائلي که در سطح شهرستان و استان لازم است ،سنگ تمام گذاشته و حل کرده ولي موضوعاتي که لازمهاش همکاري در سطح ملي و مرکز است ، نيازمند همراهي نماينده شهرستان در مجلس شوراي اسلامي است که آن طور که بايد و شايد ، متاسفانه بازخورد اساسي گرفته نشده است ،آقاي شهردار هميشه در جمع شورا و محافل بيروني اين موضوع را تکرار ميکند که اگر نماينده محترم مجلس براي ما 200 تن قير ميتوانست جور کند، ما نميگذاشتيم در سطح شهر يک متر خيابان خاکي باشد. متاسفانه آن ارتباطي که براي ارتباط با تهران لازم است ، انجام نميشود به اضافه اينکه نبود دفتر ارتباطات مردمي نماينده مجلس در عجب شير هم براي شورا و هم براي خود نماينده يک چالش بزرگ و جدي است.طبيعتاً وقتي من به عنوان عضو شوراي شهر نميتوانم به نماينده شهرستان دسترسي داشته باشم ،مردم عادي هيچ وقت نميتوانند اين کار را بکنند.

چه ظرفيت ها و قابليت هايي براي سرمايه گذران در عجب شير وجود دارد.
به نظر من اساس پيشرفت و توسعه شهر در گروي توسعه صنعت است ، شهرکها و نواحي صنعتي در عجب شير از لحاظ زيرساختهاي سرمايهگذاري آمادگي دارند ، در داخل شهر و جاهاي ديگر هم ظرفيت هايي براي سرمايه گذاري هست  ؛ مثل ميدان خشکبار، نمايشگاه خودرو، پارکينگ ارشاد .کميته سرمايهگذاري در شهرداري فعال است که اگر ارتباطاتي و بستري از طرف سرمايهگذاران باشد ما شرايط را آماده کردهايم و پيش قدم هستيم، شرايط شهرک و نواحي صنعتي همان طور که عرض کردم بکر و ويژه است.

آيا اطلاع رساني لازم به مردم در خصوص سرمايهگذاريها انجام شده است؟
 بله، متاسفانه در برخي از اين پروژهها با کم لطفي برخي شهروندان مواجه ميشويم ، مثلاً پروژهاي که ميتواند در شهر خيلي تاثيرگذار باشد و ارزش افزوده ايجاد کند، عدهاي ميآيند و منافع شهر را به گرو ميگيرند و يکي دوسال زمان صرف آن ميشود.

چرا شوراي شهر عجب شير در دوره هاي قبل و اين دوره نتوانسته از ظرفيت و توان عجب شيري هاي  مقيم ديگر شهرها استفاده نمايد؟
 ما بايد همايش و اجلاس در سطح شهر برگزار کنيم و از تمام نخبگان سياسي،  اقتصادي و فرهنگي بخواهيم در اين اجلاس شرکت کنند،  واقعيت اين است که عالم اقتصاد عالم عقلانيت است آن افرادي که دانشگاهي هستند چون وابستگي عاطفي علقهاي دارند هميشه در ارتباط و رفت و آمد هستند و ارتباطي دارند من چند تا از اينها را ميشناسم. اما از نظر اقتصادي بحث سود و زيان و محاسبه مطرح است.

 آقاي دکتر ما ضعف داريم در اين خصوص من خودم هم اقتصادي هستم و هم رسانهاي نميدانم کجا بايد مشارکت کنم مردم عادي از کجا ميخواهند اطلاع يابند؟ در تبريز از کل آذربايجانيهاي مقيم خارج از کشور دعوت ميشود که شهرداري اين پروژهها را دارد بياييد مشارکت کنيد اين اتفاق اينجا که نميافتد. البته سالهاي قبل يک همايش براي توسعه عجب شير گذاشتند که انگيزه لازم براي سرمايهگذاران را فراهم نکرد ما الان يک تعداد پيمانکار و مشاور در سطح خيلي خوب داريم که همين جا هم ميتوانند کارهاي خوبي انجام بدهند بستر فراهم شده است ولي گرايش اقتصادي ما طوري است که بيشتر به سمت فعاليتهاي دولتي ميرويم.

مهم ترين اهدافي که به عنوان عضو در اين دوره از فعاليت شورا دنبال مي کنيد چيست ، آيا فکر مي کنيد بتوانيد آنها را عملياتي کنيد؟
واقعيت اين که بحث سرمايهگذاري توسط افراد خارج از شهرستان، زيباسازي شهر،  عمران شهري و تکريم مردم از طرف پرسنل شهرداري موضوعات مهمي هستند. کرامت انساني در سيستم شهرداريها حلقه مفقودهاي بود که خوشبختانه الان جايگاه خودش را پيدا کرده است. سرمايهگذاري در پارکينگ ارشاد با  آن همه قابليت بلاتکليف مانده است. ضعف را در قانون وکم لطفي بعضي از شهروندان،  ميبينم.

چرا تامين  آب شرب عجب شير از خط زرينه رود قطع و به قلعه چاي وصل شده است.؟
در اين مورد خبري ندارم،  ولي ميدانم جريان آب در عجب شير برقرار است.

از شهروندان عجب شيري چه انتظاري داريد و از چه روش هايي براي نظرات مردم در اداره شهر بهره ميگيريد؟
 خواسته ما از شهروندان عجب شيري اين است که شورا و شهرداري را از خود بدانند،  شورا يک پارلمان محلي و مردمي به معناي واقعي کلمه است و مردم بايد دغدغهها و مطالبات خود را مصرانه پيگيري نمايند. در طرحهاي خلاقانه و ابتکاري پيش قدم باشند ، وقتي بحث المان،  زيباسازي و ... مطرح ميشود ما به  قدر  وسع از مردم نظرخواهي ميکنيم قبل از اينکه وارد فاز اجرا شود با اعضاي نظام مهندسي و... در فضاي مجازي و فضاي واقعي صحبت ميکنيم. من به اين موضوع باور دارم که بنده به عنوان عضوي از شورا نميتوانم در همه جنبه‌ها نظر کارشناسي بدهم و مشاوره براي من و ساير اعضا و شهرداري لازم است ، ما هميشه سعي ميکنيم در کار گروهها از نقطه نظرات کارشناسي استفاده کنيم .

اولين قدم شوراي شهر براي شفاف سازي و ارتباط با مردم چيست؟

 در دوره قبلي شوراي شهر که من رئيس شورا بودم ،آمديم سايت شوراي شهر را راهاندازي کرديم، تمامي مصوبات را در فضاي مجازي و اينترنت منتشرمي کرديم و شماره تلفن شورا را اطلاع رساني عمومي کرديم تا مردم بيايند نظراتشان را بگويند،  سامانه سه رقمي 137 را راه انداختيم که مردم بيايند نظراتشان را بگويند،  چون شفافيت يکي از مؤلفه‌هاي حکمراني خوب است اگر از شفافيت واهمه داشته باشيم ، نشان دهنده ضعف ماست و به نظر من موردي نيست که مردم نبايد از آن مطلع شوند ، مردم بايد ريز تا درشت همه چيز را بدانند ، جلسات شورا علني است و ضرورتي براي تشکيل جلسات غير علني مگر در موارد خاص نميبينيم.
99 درصد جلسات ما علني است حضور مردم و رسانهها خودش يک شاخص براي سنجش عملکرد شورا و رضايتمندي شهروندان است.

در زمينه توسعه ورزش به ويژه در ميان جوانان و آحاد جامعه شوراي شهر عجب شير چه اقدامي کرده است؟
 رويکرد نسبت به ورزش و موضوعات فرهنگي در شورا و شهرداري خيلي خوب است، هرگونه حمايتي که لازم باشد، به عمل خواهد آمد و خوشبختانه وضعيت شهرداري طوري است که ما ميتوانيم در خدمت اين عزيزان باشيم. اخيرا بحث ايجاد سالن طبقاتي ورزشي در شهرک وليعصر مطرح شده که جزو مصوبات سفر رياست جمهوري است و با پيگيريهاي آقاي فرماندار و رييس تربيت بدني، زمين از طرف شوراي شهر به ارزش تقريبي 20 ميليارد تومان واگذار شده تا زيرساخت‌هاي ورزشي در شهر ايجاد شود.

چه مطالباتي را از طريق نماينده مردم در مجلس شوراي اسلامي پيگيري مينماييد؟
نمايندگان مجلس متاسفانه در حال حاضر شان نظارتي و تقنيني خود را به شأن اجرايي تنزل دادهاند ارگانهايي که ناظر بر اين قضايا هستند بايد رسيدگي کنند تا آن ارتباط شايسته و بايسته بين اعضاي شوراي شهر و نماينده و فرماندار ايجاد شود،  متاسفانه اين فضا الان نه در عجب شير ونه در کل کشور فراهم نيست.

علتش چيست که نماينده مجلس در عجب شير دفتر ندارد؟

مجلس دفاتر ارتباطات مردمي را از نظر مالي پيش بيني کرده ولي اين دفتر در عجب شير فعال نيست و به تبع آن مردم و اعضاي شوراي شهر در اين زمينه در مضيقه هستند،  نماينده محترم بايد دفترش را در عجب شير فعال نمايند.

آيا جنابعالي از طرف حزب يا جناح سياسي خاصي حمايت ميشويد؟
 من به عنوان يک فرد با دکتراي علوم سياسي موجوديت احزاب را حس نميکنم،  در کشور ما احزاب براي پيشبرد توسعه سياسي نقش نهادي ندارند طبيعتاً با احزاب به صورت شناسنامه دار ارتباط نداريم ولي طبيعي است سلايق و علايق سياسي در همه هست من هم مستثنا نيستم.

شهر عجب شير را در اين حوزه چگونه ارزيابي ميکنيد؟

آنهايي که ميروند و مي‌آيند احزاب فصلي هستند و قايم به اشخاص. من معتقدم مشارکت در دل جريانهاي سياسي در شهرستانها خيلي جايي ندارد، نفراتي هستند که در نقش حزب ظاهر ميشوند و خواسته‌هايشان را به سطح حداقلي رسانده‌اند واقعيت اين است که براي حضور در فضاي سياسي و انتخابات خيلي دل و دماغ نمانده است و حاکميت بايد در اين خصوص راهبردهاي اساسي براي تحقق مردم سالاري و شايسته سالاري فراهم کند تا مولفههايي مثل سلامت انتخابات، رقابت پذيري، مشارکت حداکثري و اثر بخش انتخابات اعمال گردد.

تلخ‌ترين و شيرين‌ترين خاطره در دوره فعاليت شما در شورا چه بوده است؟
خدمت به مردم در هر لحظه از قبل کسوت شورايي خاصه به طبقه ضعيف جامعه از لحظات شيرين شورايي مي باشد، يکي از شيرينترين لحظات انتخاب آقاي احمدزاده به عنوان شهردار عجب شير بود و بدترين خاطره فوت آقاي مرادي عضو سابق شوراي شهر عجب شير بود که براي من نقش پدرانه داشت و ارتباط خاص و متقابلي بين ما فارغ از روابط شورايي وجود داشت.

چرا مشکل برخي مسير گشاييها از جمله کمربندي حل نميشود؟
کمربندي در حيطه وظايف شهرداري نيست در حيطه اداره راه است ،آن هم اسير وعدههاي توخالي شده است و وعدههايي که متوليان امر دادهاند هيچ وقت عملي نشده است.
مثل اراضي پاياب سد، دليلش هم به خاطر اين است که مطالبات و پيگيريها ضعيف بوده و عجب شير هم نقش ثانويه در معادلات استاني و کشوري داشته است.

براي حل معضل بافت فرسوده در عجب شير چه برنامه‌اي داريد؟
 در خصوص بافت فرسوده ، مشوقهاي لازم از جمله صدور پروانه ساخت و وامهاي با درصد کمتر، بارها پيگيري شده و لازم است باز هم پيگيري شود ، خوشبختانه با اعمال قانونهايي که توسط شهردار محترم در بافتهاي فرسوده شده با هماهنگي مراجع قضايي بستر سرمايهگذاري در اين مناطق فراهم است .

در طول دو سال گذشته چه کاري دوست داشتيد انجام بدهيد اما نتوانستيد ؟
بيشتر خواستههاي من همان طور که عرض کردم در بحث جذب سرمايهگذاري بود و احساس من اين است که بايد رويکرد برنامهريزي ديگري در اين خصوص داشته باشيم و شورا و شهرداري بايد در اين زمينه همکاريهاي بيشتري به عمل آورند.

نظرات شما
نام:
ایمیل:
* نظر: