دوشنبه ۰۴ تير ۱۴۰۳ - June 24 2024
کد خبر: ۱۲۱۳۲
تاریخ انتشار: ۱۵ مهر ۱۴۰۲ - ۰۹:۲۵
در مصاحبه اختصاصي با عضو شوراي اسلامي شهرستان عجب شير مطرح شد:
عجب شیر پرس - بخش بزرگي از مسئوليت و وظايف شوراي شهرها در قالب گذراندن مصوبات طرح جامع و تفصيلي شهر، بر دوش افرادي است که در اين زمينه تحصيلات و تجاربي دارند، وجود يک مهندس عمران يا شهرسازي در شوراي شهر، اين اطمينان خاطر را در ساير اعضا، پرسنل شهرداري و شورا به وجود ميآورد که چون فلاني در شورا هست پس من ميتوانم به پشوانه حضور او اطمينان خاطر پيدا کنم که موضوعات مرتبط به اندازه کافي کارشناسي ميشوند؛ اين نقش در شوراي عجبشير با مهندس صمد احمدپور عضو ششمين دوره شوراي اسلامي عجب شيراست، او دانش آموخته کارشناسي مهندسي عمران و متولد سال 1365 در عجب شير، در حال حاضر مدير يک کارخانه روغن موتور بوده و همچنين پيش از اين سرپرست کارگاه عمراني و مديرعامل يک شرکت ساختماني و مدتي نيز به عنوان مدير يک کانون تبليغاتي فعاليت داشته و از بنيانگذاران انجمن کارگران ساختماني عجبشير بوده است. مهندس احمدپور، مسئوليت کميسيون عمران و سرمايه گذاري شوراي عجبشير را هم برعهده دارد، آنچه ميخوانيد ماحصل گفتگوي روزنامه عجبشير با اوست.
انگيزه جنابعالي براي عضويت در شوراي چه بوده است؟
من حدود 10 سال فعاليتهاي اقتصادي و فرهنگي در عجب شير انجام ميدادم و بنا نداشتم در انتخابات شورا ثبت نام کنم، در طول سالهايي که فعاليت اقتصادي و فرهنگي داشتم، ناملايمتهايي از سوي مسئولان مشاهده کردم، آنهايي که ميتوانستند کارهايي بکنند، ولي نميکردند. اين موضوع هم براي من و هم ساير کساني که در عجب شير از دوستان من هستند، بازخورد منفي داشت، من قرباني تفکرات يک عده از مسئولان در عجبشير شدم، هنگامي که در بحث اقتصادي و سرمايهگذاري فعاليت ميکردم برايم يک سري چالشها و مشکلاتي ايجاد کردند که اصلاً به مغزم خطور نميکرد که در عجب شير اين اتفاقات ممکن است بيفتد. من مثل بسياري از مردمي که در اين شهر زندگي ميکنند،  به ذهنم نميرسيد که در انتخابات شورا شرکت کنم، تعدادي از دوستان و آشنايانم که جزو فعالان اجتماعي بودند، آمدند و از من خواستند در انتخابات شرکت کنم من هم به پشتوانه حمايتهاي تعدادي از دوستان آمدم تا خودم را محک بزنم که اگر مردم انتخاب کردند در خدمتشان باشم.

با توجه به مسئوليت جنابعالي در کميسيون عمران و سرمايه گذاري ضمن بيان چالشها و مشکلات کميسيون مذکور رويکردهاي اصلي اين کميسيون چگونه تعريف شده است؟
 واقعيت اين است که شهر ما بر اساس يک سري مسائل غير فني توسعه پيدا کرده است، مسئله اصلي کميسيون عمران شوراي عجبشير اين است که نگذاريم اين روال ادامه پيدا کند، بحثهاي طراحي شهري و چيدمان آن، المان شهري و... يک طرف قضيه است و طرف ديگر توسعه شهر است که متاسفانه قبلاً مدنظر بود که بخشهاي خاصي توسعه پيدا کند ولي الان ما تلاش کردهايم تا عمران و توسعه شهر در شاخههاي مختلف مدنظر قرار گيرد، مثل ميدان خشکبار، نمايشگاه دائمي خودرو و اين سرمايهگذاريها هم ميتواند درآمد پايدار شهري ايجاد کند و هم باعث برندسازي در حوزههاي مختلفي شهر بشود.
بزرگترين ظرفيت عجب شير اين است که فعالان اقتصادي زيادي دارد افرادي که در اين حوزه ظرفيت دارند به دليل برخي ناملايمات از اين شهر رفتهاند، شايد آن طور که شايد و بايد از اينها حمايت نميشود، يا يک سري مسائل بازدارنده برايشان ايجاد شده است که توان و انرژي خود را ميبرند در شهرهاي ديگر صرف ميکنند، تقاضاي ما از اين افراد اين است که سرمايههايشان را در عجبشير سرمايه گذاري کنند و نيت ما هم اين است که از اين سرمايه گذاران حمايت نماييم. ان شاالله بتوانيم به کمک اين افراد شاهد توسعه شهرمان باشيم.

با توجه به موقعيت ترانزيتي عجبشير در زمينه زيباسازي و المانهاي شهري چه برنامه هايي براي اجرا تا دو سال آينده داريد؟
همان طور که اشاره کرديد يکي از ظرفيتهاي عجبشير موقعيت مطلوب ترانزيتي اين شهر است، تعدادي از ماشينهاي اروپايي که قصدشان جنوب کشور است، از اين منطقه عبور ميکنند و اين مزيت بزرگي براي عجبشير است. ما اگر بخواهيم جلوهاي مثبت از عجبشير در ذهن اين افراد ايجاد کنيم حتماً بايد ورودي و خروجي عجبشير را در خور و شايسته مسافران درست کنيم به همين خاطر قرار است با همت شورا و شهرداري در ورودي و خروجي شهر تغييرات اساسي بدهيم.

براي جلب سرمايهگذاري در پروژههاي عمراني عجبشير تا پايان دوره عضويت خود چه برنامههايي داريد؟
يکي از نيتهاي ما اين است که همايشي با حضور فعالان اقتصادي فرهنگي و ورزشي برگزار کنيم و اينها بيايند و از نقطه نظرات آنها استفاده کنيم. ايرادي که به من و ساير اعضاي شورا وارد است اينکه تا الان اين کار را نکردهايم و اين براي ما يک امتياز منفي است ولي نيت ما اين است که يک همايش تدارک ببينيم چرا که حتماً نقطه نظرات و ديدگاههاي آنان براي شورا و شهرداري قابل استفاده خواهد بود. نکته ديگر که در اين همايش دنبالش هستيم اين است که از آنها براي سرمايه گذاري در پروژههاي شهري دعوت کنيم.

براي احياي بافتهاي فرسوده شهري چه برنامه هايي داريد؟ آيا نقاط آسيب پذير شهر شناسايي و اولويت بندي شدهاند؟
 در بحث بافتهاي فرسوده شهري هم دولت و هم شهرداري و شورا آمده يک سري تسهيلاتي به ساکنان اين مناطق در راستاي ارتقاي مسکن و سکونتگاهها از نظر کيفيت و مسائل فني داده است، بايد دست در دست هم بدهيم تا مناطقي که کمتر برخوردار هستند نهايت همکاري را با اينها داشته باشيم، واحدهايي که در مسيرگشايي يا طرحهاي عمران شهري قرار گرفته اند چندين بار مشتاقانه از شهروندان خواسته شده تا با شهرداري همکاري کنند.

مهمترين چالشهاي شورا و شهرداري عجبشير را در مديريت شهري چه ميدانيد و چه راههايي براي غلبه برآنها پيشنهاد ميکنيد؟
در مديريت شهري چنانچه مردم با شهرداري و شوراي شهر همراه نباشند مطمئناً هيچ شورايي و هيچ شهرداري موفق نخواهد شد، اين هم زماني ميسر است که تمام کارهاي شهرداري شفافسازي بشود و عملکردها براي مردم مشهود باشد، هزينه امورات شهرداري از طريق مردم تامين ميشود و چنانچه براي مردم مشهود نباشد که پولها صرف چه چيزي ميشود، از کجا ميآيد صرف چه کارهايي ميشود، قطعاً مردم جلو نخواهند آمد و قطعاً با نپرداختن عوارض و عوايد شهري به ياري و کمک شهرداري نخواهند آمد. پس ما بزرگترين قدرت را در مردم ميبينيم و خود را نمايندگان آنها ميدانيم و چنانچه اين همکاري بين مردم و شورا دو طرفه باشد هم حرکتها قويتر خواهد بود و هم نتايج بهتري حاصل خواهد شد.

مهمترين اهدافي که به عنوان عضو در اين دوره از فعاليت شورا دنبال ميکنيد چيست، آيا فکر ميکنيد بتوانيد آنها را عملياتي کنيد؟
من شعارم «فکري نو براي شهري کهن» بوده است، ما در اين دوره با يک تعداد چالشهايي مواجه شديم، کارهايي انجام شده و يا خواهد شد که در سطح استان بي سابقه است، الان فعاليتهاي شهرداري و شورا مشهود است، ما آمدهايم تعامل و ارتباطمان را با مردم درست برقرار کردهايم و مردم اطمينان دارند که هرگونه تصميمي که از طرف شورا و شهرداري گرفته ميشود در راستاي آسايش و رفاه شهروندان است. ما الان اين امتياز را به دست آوردهايم، هدفي که خود من شخصاً دنبال ميکردم اين بود که شهرداري به يک مجموعه گسسته تبديل شده بود که الان به کمک شهردار و پرسنل شهرداري ما شاهد مجموعهاي يکپارچه هستيم که اساس فعاليتهاي شهرداري توسط اين افراد رقم ميخورد، شخصي که اينجا مدير است و يا کارمند شهرداري در حال حاضر خودش را صاحب شهرداري ميداند و داراي تعلق خاطر به شهر است و اين براي ما قدرت و انگيزه بزرگ است.

چرا تامين آب شرب عجبشير از خط زرينه رود قطع و به قلعه چاي وصل شده است؟
فعلاً قطع نشده است آب شهرک وليعصر از اين قسمت تامين ميشود و به صورت شبکه است ما در روبروي شهرک وليعصر يک خط داريم که آب بخشهايي از رحمانلو و... از اين خط تامين ميشود. ولي بحث اين است که در مسير خط قلعه چاي تصفيه خانهاي احداث شود که در نزديکي خط انتقال آب از زرينه رود واقع  است، من در حضور نماينده و فرماندار محترم با اين پروژه مخالفت کردم، معتقدم اگر اين تصفيه خانه در نزديکي سد احداث شود، روستاهاي پايين دست سد ميتوانند از اين آب استفاده کنند و بقيه به صورت ثقلي از آنجا بيايد و آب مورد نياز شهر را تامين کند، مردم با اين طرح که درصددند آب عجبشير را به تبريز بدهند، مخالف هستند، اين باعث ميشود تا امکانات موجود شهرهاي کوچک به شهرهاي بزرگ انتقال يابد و مردم ناگريز به مهاجرت به شهرهاي بزرگ خواهند بود، ما با اين طرح مخالفيم.

آيا شورا و شهرداري عجبشير تاکنون برنامه يا مصوبهاي براي استفاده از ظرفيتهاي گردشگري داشته است؟
ما طرحي به نام آمايش سرزمين به مشاور دادهايم که کار کرده و با توجه به مسافران و گردشگران و جمعيت قرار است يک برنامه 5 ساله تدوين شود، اين کار در شرف تدوين است يک تعداد کارهايي هم در حوزه زيربنايي گردشگري براي عجبشير داريم که قبلاً هم به آنها اشاره کردم مثل پارک کوهستان و پارک وليعصر،  بازارچههايي که يک تعدادي شان احداث شده و تعداد ديگري هم در شرف احداث و تحويل است بازار روز و... عمدهترين بحثي که در مورد گردشگري مطرح است و از ميراث فرهنگي و فرماندار محترم هم تقاضا کردهايم  اين است که در مسير قلعهچاي زيرساختهاي لازم براي اسکان موقت در نظر گرفته شود. شهرداري و شوراي شهر هم براي اين موضوع اعلام آمادگي کرده که چنانچه به کمک و مشارکت نياز باشد،کمک نمايد.

به نظر شما علت مهاجرت نخبگان از عجبشير چيست؟
 اين سوال را به نوعي من جواب دادم، چون خودم مبتلا به اين موضوع بودم، متاسفانه تنگ نظريها و عدم آگاهي به توسعه شهري همهاش از روي غرض نيست منجر به اين مسائل شده است. يک نخبه مايل نيست هر روز خودش را با يک موضوع چالشي درگير کند، وقتي شرايط را مطابق ميل خود نبيند، حتماً مهاجرت خواهد کرد، ما بايد زير ساختها را در شهر آماده کنيم و نگذاريم اين اتفاقات که درگذشته افتاده دوباره تکرار شود. موضوع ديگر امکانات است که بايد در شهر ايجاد شود؛ مثل زير ساختهايي مثل آب شرب، راههاي دسترسي، اينترنت و شهر هوشمند اگر در آينده نخبهاي بخواهد در زمينه IT در شهر فعاليت کند و شرايط برايش مهيا نباشد، مثلاً فيبر نوري نباشد، اينترنت پرسرعت نباشد، ناگريز به شهر ديگري خواهد رفت. البته درست است که اجراي اين کار هم براي مخابرات و هم شهرداري بار مالي ايجاد خواهد کرد، ولي راههايي انتخاب شده که اين کار با کمترين هزينه ايجاد شود.

اولين قدم شوراي شهر براي شفافسازي و ارتباط با مردم چيست؟
تمام جلسات ما در شوراي شهر در عجبشير، آنلاين و طوري است که هر کس از شهروندان ميتواند در جلسات شورا حضور داشته باشد، ما برنامههاي خودمان را اعلام کرده و گفتهايم که ميخواهيم چه کارهايي در شهر انجام دهيم و در کنار آن از طريق شبکه هاي اجتماعي به مردم اطلاع رساني ميشود. ما عجبشير را به يک کارگاه ساختماني تبديل کردهايم که تمامي قسمتهايش فعال است. وقتي من ميگويم قرار است سال بعد پارک کوهستان احداث شود مردم يادشان ميماند که قرار است فلان کار انجام شود و قدمهايي برداشته شده که همه صحبتها و قولها عملي شود.

آيا شما از طرف حزب يا جناح سياسي خاصي حمايت ميشويد؟
خير من وابسته هيچ حزب و جناحي نيستم، حزب ما مردم و برطرف کردن خواسته آنان است و لازم نيست که خودمان را وابسته به جناح يا حزب خاصي بکنيم تا خواستههاي مردم زير پا بماند و فراموش شود.

چه مطالباتي را از طريق نماينده مردم در مجلس شوراي اسلامي پيگيري مينماييد؟
نماينده ما شخصي متدين و متشخص است ولي بنا به دلايلي که برخودمان هم معلوم نيست در عجبشير دفتر ندارد و اين مايه گله و شکايت است مردم به ايشان راي دادهاند، ولي متاسفانه اينجا دفتري نيست مردم عجبشير بيشترين سطح مشارکت را در مجلس شوراي اسلامي داشتهاند و اين موضوع نبود دفتر ارتباطات مردمي باعث ناراحتي مردم شده است. ما از نماينده مردم خواسته آنچناني نداريم مهمترين بحث ما در قانونگذاري است. يک سري قوانين در سطح کشور تدوين شده که دست و پا گير است مثل ماده 5 تامين اجتماعي که همه شهرداريها به نوعي با اين موضوع درگير هستند و طرح جامع عجبشير که بايد تا الان ابلاغ ميشد و نشده است، يک سري قوانيني از طرف مجلس به وزارت راه و شهرسازي ابلاغ شده که باعث ناراحتي عموم مردم در سطح کشور شده است. 10 سال طول ميکشد تا طرح جامع تصويب شود حال آنکه در اين 10 سال هم شهر گسترش پيدا کرده و شرايط تغيير کرده و هم ديدگاه مردم عوض شده است، اين عملاً به نفع مردم نيست، چه برسد به اينکه بخواهد کمک حالي براي مردم باشد، خواهش ما اين است که نماينده مردم در مجلس شوراي اسلامي دخل و تصرف داشته باشد تا شوراهاي مردمي که مطالبهگر خواستههاي مردمي از دولت هستند، بتوانند در کارشان موفق شوند، در اين حوزهها فعال باشند و راهکارهايي ارائه دهند که مردم در مضيقه قرار نگيرند، در حال حاضر مردم براي سادهترين موضوعات به نماينده مجلس مراجعه ميکنند، حال آنکه لزومي ندارد که نماينده مجلس در کارهاي اجرايي دخالت کند. من معتقدم يک مدير چه به عنوان شهردار، فرماندار و نماينده مجلس وقتي قوي است که بتواند مشکلات را نه در سطح بالا بلکه در سطح پايين حل و فصل کند، لزومي ندارد که مردم به يک نماينده در خصوص اشتغال و انشعاب آب و بعضي مسائل ديگر مراجعه نمايند، درخواست ما اين است که هم در بحث اشتغال و هم سرمايهگذاري شاهد مشارکت بيشتري از طرف نماينده باشيم. من چند بار به خودش و به مسئول دفترش زنگ زدهام، متاسفانه يا شمارهها را نميشناسد يا اينکه جواب نميدهد.

چرا مشکل کندي برخي مسير گشاييها از جمله کمربندي شهر حل و فصل نميشود؟
در بحث مسيرگشايي شهرداري در خيلي جاها از مردم براي مشارکت دعوت ميکند و اين را در خيلي جاها نشان دادهايم در کوي سعدي و... در ترمينال قديم يک خيابان احداث شد، افرادي هستند که با شهرداري همکاري نميکنند ولي در اين دوره مشارکت مردمي باعث افتخار شهرداري و شوراي شهر و رضايت عموم شهروندان گرديده است. وقتي در جايي بين شهرداري و مردم مصالحه ميشود، اين طور به ذهن ميآيد که در حق شهروند اجحاف شده يا ملکش ارزان تصاحب شده، فرد مجبورا راضي ميشود از برخي حق و حقوق خودش بگذرد تا شهرداري کار را به نفع مردم انجام بدهد. در برخي جاها شاهد هستيم افرادي حاضر به مصالحه نميشوند و ادعايشان از حد کارشناسي هم بالاتر است آنجا پروژه کند جلو ميرود و شهرداري نميتواند کارها را پيش ببرد. ما مجبور به مصالحه در شرايط عادي هستيم و سعي ما اين است که کارها را به صورت مسالمت آميز پيش ببريم در بحث کمربندي موضوع فرق ميکند بعضي معتقدند آنجا بايد به صورت همسطح اجرا شود و برخي هم اعتقاد دارند که تقاطع غير همسطح باشد. من به عنوان کارشناس عمران معتقدم که نظر کارشناسان اداره راه در اين مورد دقيقتر است، خواسته شخصي اينجا مطرح نيست و بايد ديد دلايل توجيهي آنها براي اجراي تقاطع غير همسطح چيست و نظر عموم مردم هم بايد البته در نظر گرفته شود تا در آينده خطري پيش نيايد و مردم در آنجا با امنيت تردد نمايند.

شيرينترين و بدترين خاطرات خود را از عضويت در شورا را بيان نماييد.
شيرينترينها خيلي زياد است، دوستان جديدي پيدا کرده، چون تعامل مان با مردم مناسب است وقتي مردم رضايت خودشان را از کاري بيان ميکنند، هر لحظهاش براي ما شيرين است، نميشود انتخاب کرد، ولي تلخترين خاطره فوت آقاي مرادي همکار ما در شورا بود.

شورا و شهرداري عجبشير براي ايجاد درآمد پايدار چه برنامهاي دارد؟
 ما در نظر داريم يک بازار خودرو احداث کنيم، توسعه ميدان خشکبار از برنامههاي تامين پايدار درآمد ما است، يک پروژهاي هم که مطالعهاش حدود 2 سال طول کشيد و قراردادش بسته خواهد شد، مديريت پسماند است، در اين پروژه با يک سرمايه گذار حدود 22 ميليارد تومان قرارداد مشارکت داريم و پسماند از مبدا تفکيک ميشود، بخشي به کمپوست تبديل ميشود و اتفاقات ديگر. نهايتاً پسماندي که دفن ميشود 15 تا 20 درصد کل پسماند است به جاي آنکه 100 پسماند را دفع کنيم 20 درصدش را دفن ميکنيم اين هم به نفع محيط زيست است و مطابق قرارداد منعقده عوايدي نصيب شهرداري عجبشير ميشود.

در دو سال گذشته چه کاري دوست داشتيد انجام بدهيد اما نتوانستيد؟
مسلماً يک سري کارهايي انجام شده و تعدادي هم انجام نشده چون خارج از حيطه اختيارات شهرداري و شوراي شهر بوده است و ما متولي امر نبودهايم، يکي از خواستههاي ما جاده ارتباطي مسکن مهر است که تعريض و ايجاد روشنايي آنجا براي ما دغدغه است، اداره برق ميگويد در صورتي که گذر 35 متري باشد روشنايي را تامين مي کند اداره راه هم در طول اين دو سال گاه گاهي کارهايي کرده است، خواهش ما اين است که همکاري بيشتري در اين زمينه صورت بگيرد. موضوع ديگر راه آهن پادگان عجبشير است در حيصرآباد،  تقاضاي ما از اداره کل راه آهن اين است که به کمک شهرداري تقاطع را دو طرفه بکند، متاسفانه حدود يک سال است که قراري که گذاشته بوديم عملي نشده و اين باعث گله مردم و شوراي شهر از راهآهن استان است.

شما خودتان را شوراي مردم ميدانيد يا شوراي شهرداري؟
مسلماً ما خودمان را شوراي مردم ميدانيم، ما از مجموعه شهرداري حمايت ميکنيم ولي حمايت ما در راستاي حل مشکلات مردم است ما ميخواهيم مجموعهمان يکپارچه باشد، ولي نه به بهاي اينکه خواسته هاي منطقي مردم را زير پا بگذاريم. هر کاري که انجام ميشود اولويت تامين منافع عموم است، اين طور نيست که ما از ارگان يا دستگاهي حمايت کنيم و مردم مخالف آن موضوع باشند.

در پايان هر مطلبي که ميخواهيد بيان نماييد؟
 ما از شما ميخواهيم که بيشتر با ما همکاري کنيد اگر جامعه را به يک موجود زنده تشبيه کنيم، رسانه به مشابه چشم مردم عمل ميکند تا ما بهتر بتوانيم از کاستيهاي خودمان آگاه شويم. من در زمان دانشجويي از استادانم ميخواستم ايراد کارم را گوشزد کنند، شما هم به عنوان رسانه مشکلات را به ما منعکس کنيد تا بتوانيم آنها را حل و فصل کنيم.

نظرات شما
نام:
ایمیل:
* نظر: