اسلامی خبر داد:
اهداء لوح تقدیر رئیس سازمان به سیب زمینی کار نمونه استانی در راستای تولید سیب زمینی سالم

 به گزارش عجب شیر پرس به نقل از یانا، احمد اسلامی گفت: با توجه به اهمیت و جایگاه تولید محصولات کشاورزی در کشور، کشاورزان بایستی بدانند اگر می خواهند موفق عمل کنند و درآمد خوبی برای معیشت زندگیشان داشته باشند بایستی از رهنمود های تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی بهره مند شوند تا بتوانیم به امنیت غذایی دست یابیم .

   آیت الله عبادپور مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان نیز ضمن تبریک هفته جهاد کشاورزی،  اهداف اساسى توسعه کشاورزى و افزایش تولیدات کشاورزى را در راستای یادگیری یافته های نوین کشاورزی و ایجاد درآمدکافى براى افراد کم درآمد که نتیجه آن جلوگیرى از مهاجرت بى رویه روستاییان به شهرهای بزرگ بوده بیان کرده و ایجاد انگیزه برای تولید کنندگان و انتقال تجارب موفق آنها را از اهداف مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی یاد کرد.

 احمد اسلامی در ادامه  اظهار داشت : حضور مدیر زراعت استان و دیگر مسئولین ستادی در کنار کشاورزان و دیدار مستقیم آنها در سال تولید و دانش بنیان و امنیت غذایی نشان از اهمیت توجه بیش از پیش به تولید دانش محور دارد .

   گفتنی است در پایان لوح تقدیر و هدیه مهندس فتحی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان به کشاورز نمونه امیر هدایت در راستای تولید سیب زمینی سالم  اهدا شد.