«واکسن نمی‌گیریم، واکسن می‌زنیم!»
به گزارش عجب شیر پرس به نقل از خبرگزاری ایسنا، این ویراستار و پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی نوشته است: «با آمدن هرروزه بعضی پزشک‌های فرنگی‌مآب و متولیان امور واکسیناسیون به رسانه‌ها و نیز همراه شدن شتاب‌آلود روزنامه‌نویس‌هایی که حساسیت زبانی‌شان چندان پرورده نیست با آنان، مصدرهایی که یک عمر در زبان فارسی به کار می‌رفتند و هیچ گویشوری در هیچ‌جای کره ارض با آن مشکلی نداشت ظرف چند ماه تغییر کرده‌اند!

حالا تقریباً نزدیک یک قرن است فارسی‌زبانان برای «واکسن» مصدر «زدن» را به کار می‌برند و اگر هم بخواهند در بافت‌های نوشتاری یا پزشکی یا رسمی‌تر آن را به کار ببرند، از مصدر «تزریق کردن» استفاده می‌کنند. ما واکسن «می‌زنیم» و واکسن «تزریق می‌کنیم». به تمام لغتنامه‌های موجود نگاه کنید! هیچ لزومی ندارد get  انگلیسی را به «گرفتن» ترجمه کنید و به جای «واکسن زدن»، «واکسن گرفتن» و، از آن مضحک‌تر، «واکسن دریافت کردن» به کار ببرید! نه اضطراری یقه کسی را گرفته، نه فارسی کج‌وکوله و نارساست، و نه «زدن» و «تزریق کردن» در ادای منظور کم‌وکاستی دارندـ اتفاقاً دقیق‌تر هم هستند.

این طرز گرته‌برداری هم لابد نوبر زمانه «کروناویروس» است و جز لوسی چیز دیگری نیست!»