چرا شوراهای شهر و روستا در نزد افکار عمومی دیگر جلوه‌ای ندارد؟
چرا شوراهای شهر و روستا در نزد افکار عمومی دیگر جلوه‌ای ندارد؟به گزارش عجب شیر پرس به نقل از تسنیم، شورای‌های اسلامی شهر و روستا علاوه بر انتخاب شهردار و نظارت بر عملکرد او، 33 وظیفه دیگر ازجمله بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارسایی‌های اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و رفاهی را در حوزه انتخابیه خود بر عهده‌دارند وظایف مهمی که بر کسی پوشیده نبوده و همه میدانند تحول یک شهر یا روستا بسته به مدیریت، فکر و عزم کسانی است که به عنوان نمایندگان مردم هر چهار سال یکبار وارد پارلمان شهری یا روستایی می‌شوند.با این وجود چرا شوراها توسط مردم جدی گرفته نمی‌شوند؟

شوراهای اسلامی شهر و روستا می‌تواند عاملی مهم برای مشارکت مردم در اداره امور شهرها، افزایش اعتماد عمومی و گسترش رفاه و خدمات اجتماعی باشند اما به نظر می‌رسد برخی از علل سبب شده شوراهای اسلامی شهر و روستا آن‌چنان‌که باید در نزد افکار عمومی مهم جلوه نکند.

شاید بتوان گفت عدم آگاهی از اهمیت و نقش آن در زندگی شهر و روستا و تصمیم‌سازی‌هایی که در این زمینه در شوراها صورت می‌گیرد ازجمله این علل است.

علاوه بر دلیل ذکر شده، در سال‌های گذشته و بر اساس اعلام نظر مراجع نظارتی، شهرداری‌ها ازجمله نهادهایی بوده‌اند که متأسفانه ارباب‌رجوع و مردم بالاترین نارضایتی را از عملکرد آنها داشته‌اند. شاید همین مسئله سبب شده مردمی که شاهد این معضل بوده‌اند بعد از برگزاری چند دوره انتخابات شوراها و عدم‌اصلاح امور در شهرداری‌ها به این نتیجه رسیده باشند که شوراها حداقل در بعد نظارتی خود بر عملکرد شهردار و شهرداری‌ها موفق عمل‌نکرده‌اند.

و اما مطلب بعدی که سبب عدم اعتماد مردم به شوراها شده است و نیز پیش‌بینی می‌شود که مشارکت مردم در انتخابات شوراها آن‌چنان‌که باید اتفاق نیفتد، انتشارگزارش برخی فسادها و تخلفات توسط اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستاست که مؤید این مطلب نیز تائید سخنگوی قوه قضائیه است که چندی پیش از بالا بودن میزان تخلفات در شوراها ابراز نگرانی کرد.

آنچه به نظر می‌رسد باید در فصل ثبت‌نام شوراهای اسلامی شهر و روستا اتفاق بیفتد آن است که افراد صاحب نفوذ و دارای پایگاه اجتماعی در سطح هر شهر و روستا نخبگان، افراد ذی‌صلاح و مورد اعتماد حقیقی مردم را ترغیب کنند تا با ثبت‌نام و ورود به عرصه انتخابات بتوانند شوراهایی با کارکرد قابل‌قبول در راستای حل مشکلات مردم و مدیریت صحیح شهر و روستا تشکیل دهند.

نکته مهم‌تر اینکه باید دقت شود هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها که مراحل تائید صلاحیت کاندیداهای شوراها را انجام می‌دهند به حساسیت این نهاد دقت بیشتری کنند و افراد دارای حسن را سابقه تائید کنندتا شاهد شکل‌گیری نهادی پاک که دغدغه اولش خدمت‌رسانی باشد، محقق شود.

از سوی دیگر عزمی عمومی لازم استتا با بسترسازی و ارئه برنامه‌های مناسببار دیگر اعتماد مردم به شوراهای اسلامی شهر و روستا بازگردد که در این صورت یقیناً شاهد مشارکت بالا در انتخاب افراد و شکل‌گیری شوراهایی اثرگذار در مدیریت شهر و روستا خواهیم بود.