رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی:
200 هکتار گلخانه در استان در دست طراحی است
200 هکتار گلخانه در استان در دست طراحی استبه گزارش عجب شیر پرس به نقل از ایسنا، اکبر فتحی افزود: تولیدات صنعت کشاورزی مواد اولیه صنایع مرتبط را نیز تشکیل می‌دهند؛ بنابراین نقش تولیدات کشاورزی در حوزه صنعت نیز بی‌بدیل هست، به طوری که 85 تا 90 درصد مواد اولیه صنایع غذایی را به خود اختصاص داده است.
وی ادامه داد: بیش از 95 درصد فعالیت‌های بخش کشاورزی در اختیار بخش خصوصی قرار داشته و توسط این بخش انجام می‌شود، وزارت جهادکشاورزی صرفاً به عنوان سیاستگذار و متولی این بخش در بدنه دولت مستقر می باشد.
فتحی اظهار کرد: در راستای رونق تولید و با توجه به محدودیت منابع طبیعی از جمله منابع آبی و با عنایت به وضعیت بحرانی دریاچه ارومیه به عنوان یکی از سه حوضه آبریز استان، بایستی از منابع آبی خود به صورت بهینه بهره‌برداری کرده و با منابع آبی کم، تولیدات زراعی بیشتری داشته باشیم.
رئیس سازمان جهادکشاورزی استان ادامه داد: تغییر الگوی کشت به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی سازمان جهاد کشاورزی استان در شش ماهه اول سال 98 در راستای تحقق شعار سال دنبال و پیگیری شده است تا با کشت محصولات کم آببر در مجتمع‌های گلخانه‌ای، منابع آبی خود را مدیریت و تولید محصولات کشاورزی را افزایش دهیم.
وی گفت: افزایش گلخانه‌ها از 56 هکتار تا پایان سال 93 به 165 هکتار در سال 97 از سیاست‌های اجرایی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی در راستای مدیریت بهینه بخش کشاورزی استان هست.
رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی بر لزوم ایجاد هماهنگی‌های لازم بین دستگاه‌های متولی، تصریح کرد: وقتی کشاورزی پروانه کشاورزی دارد و به واسطه این پروانه بایستی از تعرفه کشاورزی برخوردار باشد، سازمان آب منطقه‌ای باید به موقع آب مورد نیاز کشاورزی را تأمین و سازمان برق منطقه‌ای نیز با تعرفه کشاورزی برق مصرفی کشاورز را محاسبه و تامین کند.
وی گفت: افزایش 500 نفری ناظرین بخش کشاورزی استان در چهار سال اخیر به بدنه دولت، نشانگر اهمیت ترویج و آموزش در وزارت جهادکشاورزی و سازمان جهادکشاورزی استان هست.
فتحی با اشاره به نقش بیمه محصولات کشاورزی در تامین مقادیری از ضرر و زیان کشاورزان و بهره برداران کشاورزی ناشی از حوادث طبیعی و فعالیت بیمه‌های تجاری در این زمینه، افزود: اگر بیمه‌های تجاری آمادگی داشته باشند، می‌توانند با شرایط صندوق بیمه محصولات کشاورزی فعالیت کرده و خدمات بیمه‌ای ارائه دهند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به عدم تعادل قیمت فروش محصولات زراعی و باغی در بازار آزاد و نرخ پایین خرید تضمینی محصولات کشاورزی مصوب از طرف دولت، تاکید کرد: رعایت الگوی کشت و جلوگیری از کشت محصولات پر آببر، یک راهکار مناسب برای جلوگیری از افزایش ضرر و زیان کشاورزان و بهره برداران کشاورزی است.