تولید پسته در آذربایجان شرقی چهار برابر شد
به گزارش عجب شیر پرس به نقل از ایرنا، روز پنجشنبه محمدباقر بی پروا در گفت و گو با خبرنگاران اظهار کرد: سطح زیر کشت پسته استان ۲ هزار و ۲۳۸ هکتار است که یک هزار و ۴۶۴ هکتار آن را باغات بارور و ۷۷۴ هکتاررا باغات غیر بارور تشکیل می دهد.

وی ادامه داد: عمده رقم مورد کشت در باغات استان رقم احمد آقایی است و ارقام اکبری، کله قوچی، شاه پسند، ریز قزوین و ارقام بومی سایر ارقام پسته استان را تشکیل می‌دهند.

مدیر امور باغبانی سازمان جهادکشاورزی استان خاطرنشان کرد: استان آذربایجان‌شرقی از مجموع بیش از ۵۳۴ هزار و ۱۹۱ هکتار باغات پسته کشور حدود ۳ دهم درصد سطح زیر کشت باغات پسته در سطح کشور را داشته و مقام ۱۴ کشور را به خود اختصاص داده است.

وی ادامه داد: بیشترین سطح زیر کشت پسته در شهرستانهای اسکو، مرند، آذرشهر، بناب، عجب شیر و تبریز می‌باشد و شهرستانهای اسکو و مرند به ترتیب در رتبه‌های اول و دوم قرار دارند.

بی پروا تاکید کرد: متوسط میزان آب مصرفی باغ پسته ۴۵۰۰ متر مکعب در هکتار و متوسط عملکرد در واحد سطح استان یک تن است.